Wat is WIFI4EU?

Meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen online

Gratis WiFi internet! De WiFi4EU-regeling is er voor openbare instanties zoals gemeenten, bibliotheken, zorgcentra, enz. De EU-subsidie dekt de kosten van de apparatuur en installatie (van de internettoegangspunten). De ontvanger van de subsidie betaalt zelf het internetabonnement en het onderhoud gedurende ten minste drie jaar.

De EU moedigt lokale overheden ook aan om hun digitale diensten op het gebied van e-overheid, e-gezondheidszorg, e-toerisme enz. te promoten via een eigen app.

Meer Informatie

Ben je klaar om te beginnen? Neem contact met ons op voor een voorstel en meer informatie over de WiFi 4EU-optie voor uw entiteit

Voordelen van IT PRO TECH voor het Europese WiFi4EU-project

1. We zullen alle nodige stappen ondernemen, te beginnen met het initiëren van de nodige documentatie, installatie en onderhoud van het netwerk.

2. Installatie van een Wi-Fi-netwerkinfrastructuur die voldoet aan Wifi4EU-vereisten, WiFi-internetbeveiliging en supersnel WiFi-internet.

Informatie lokale overheidsinstanties

Waar wil je wifi installeren?

Benficiari proiect

Wie heeft hier baat bij? Alle Europeanen

De WiFi4EU-subsidies worden geografisch gespreid. De bedoeling is dat er in de periode tot en met 2020 in de hele EU minstens 6.000 lokale gemeenschappen bijkomen waar zowel inwoners als bezoekers snel draadloos online kunnen.

Daarvoor eenmalig een subsidie krijgen van maximaal 100% van de projectkosten (wie eerst komt, eerst maalt)

Wat houdt dat in?

Subsidie aanvragen voor WiFi4EU?

De subsidieregeling voor WiFi4EU-subsidie is simpel gehouden, zonder bureaucratische rompslomp: online aanvragen, betaling via vouchers en eenvoudige controles.

De projecten worden behandeld volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Wie subsidie wil, moet komen met een plan om gratis wifi te brengen naar plaatsen waar dat nog niet (door de overheid of een bedrijf) wordt aangeboden.

Dat gebeurt op plekken waar nog geen gelijkaardig gratis wifi-aanbod bestaat.Naar verwachting zal de Commissie begin 2018 de eerste oproep lanceren.

Cum va puteti depune proiectul

Vragen en antwoorden

Op wie is WiFi4EU gericht?

Het WiFi4EU-project is bedoeld om alle burgers en bezoekers van de EU vrij toegang te geven tot wifi op openbare plekken zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken en gezondheidscentra in de EU. Om wifi-hotspots te plaatsen, kunnen gemeenten en installatiebedrijven gebruikmaken van een voucher van de EU.

Wie kan een WiFi4EU-voucher aanvragen?

De WiFi4EU-regeling staat open voor overheidsinstanties uit de EU-lidstaten, deelnemende EER-landen, IJsland en Noorwegen. Op de eerste oproep tot het indienen van aanvragen kunnen alleen gemeenten (of gelijkwaardige plaatselijke overheden) en, namens de gemeenten, verenigingen van gemeenten reageren. Met iedere lidstaat is overeengekomen welke entiteiten in aanmerking komen. De gemeenten of verenigingen van gemeenten zullen deze lijst kunnen raadplegen om na te gaan of zij zich mogen inschrijven en een aanvraag mogen indienen.De "verenigingen van gemeenten" kunnen meerdere gemeenten inschrijven, maar moeten online een afzonderlijke aanvraag indienen voor iedere gemeente die ze hebben ingeschreven. De begunstigde van een voucher is altijd een individuele gemeente.Iedere gemeente krijgt maximaal één voucher voor de gehele duur van het initiatief. Gemeenten die al een voucher hebben gekregen, kunnen dus niet deelnemen aan volgende oproepen, maar gemeenten die al eens zonder succes een aanvraag hebben ingediend, kunnen het bij een volgende oproep opnieuw proberen..

Hoe kan een gemeente een voucher aanvragen?

Eerst kunnen de gemeenten zich, in afwachting van de oproep, via een eenvoudig inschrijvingsformulier inschrijven op een hiertoe bestemde website (beschikbaar in alle talen van de EU). De gemeenten hebben hiervoor een EU Login-account nodig.Op de WiFi4EU-portaalsite kunnen ook dienstverleners zich registreren en aangeven waar (d.w.z. in welke landen en regio’s) zij hun diensten aanbieden, zodat de begunstigden deze lijst kunnen raadplegen bij het uitschrijven van opdrachten.Vervolgens moeten de gemeenten hun aanvraag indienen zodra de oproep is gelanceerd (door op de daartoe bestemde knop te klikken).

Welke gegevens moeten vóór de oproep worden opgegeven bij de inschrijving?

De gemeenten kunnen zich rechtstreeks op de portaalsite inschrijven door basisinformatie over hun gemeente te verstrekken. Zij moeten de contactgegevens van een wettelijke vertegenwoordiger verstrekken.Het inschrijvingsproces is eenvoudig, zodat elke gemeente in een taal naar keuze zonder hulp van een tussenpersoon een aanvraag kan indienen.De gemeenten hoeven GEEN technisch project of documentatie over het op te zetten wifi-netwerk te verstrekken. Ook hebben zij GEEN voorlopige kostenraming van een dienstverlener nodig om in aanmerking te komen voor een voucher.

Wanneer loopt de inschrijvingsperiode?

De portaalsite voor de inschrijvingen wordt in maart gelanceerd. De registratieperiode zal 6 tot 8 weken duren zodat de gemeenten voldoende tijd hebben om zich voorafgaand aan de oproep in te schrijven.

Wanneer kunnen de vouchers worden aangevraagd?

Zodra de oproep is gelanceerd, kunnen ingeschreven gemeenten via dezelfde portaalsite een aanvraag voor een voucher indienen. Dit kunnen ze doen door op de daartoe bestemde knop te klikken.Bij de lancering van de portaalsite zal ook de datum van de oproep bekend worden gemaakt (met een aftelklok op de website).

Hoe worden de begunstigden van een voucher geselecteerd?

De gemeenten worden geselecteerd volgens het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" (gebaseerd op de datum en het tijdstip van de indiening van de aanvraag, NIET van de inschrijving). In het kader van de eerste oproep worden per land minimaal 15 vouchers toegekend. Het aantal vouchers per land mag niet meer bedragen dan 8 % van het budget voor de eerste oproep.

Hoeveel is een voucher waard?

Een voucher is 15 000 EUR waard. 9. Ik heb een voucher gekregen. Wat nu?De begunstigde moet ervoor zorgen dat de installatie voltooid is en de wifi-hotspot operationeel is binnen anderhalf jaar na de toekenning van de voucher. Deze periode moet de begunstigde dus gebruiken om het project op te zetten en een wifi-installatiebedrijf te selecteren.Elke begunstigde sluit – conform de aanbestedingsregels – een overeenkomst met een of meer dienstverleners naar keuze die de draadloze apparatuur installeren. De Commissie mengt zich dan ook niet in de contacten van de begunstigde met de dienstverlener. Dienstverleners kunnen zich op ieder moment op de portaalsite aanmelden, maar moeten dit uiterlijk doen wanneer ze een contract hebben gesloten met een begunstigde.De begunstigden kiezen in welke “centra van het openbare leven” de WiFi4EU-hotspots worden geplaatst. Dat gebeurt op plekken waar nog geen gelijkaardig gratis wifi-aanbod bestaat.De begunstigden zijn ook vrij in de keuze van hun internetprovider; dit kan al dan niet de wifi-dienstverlener of het installatiebedrijf zijn. De begunstigde moet een abonnement van minimaal drie jaar afsluiten voor snelle breedbandconnectiviteit die de gebruikers hoogwaardig internet biedt.

Wat wordt door de EU-voucher gefinancierd?

De EU financiert de apparatuur- en installatiekosten van de wifi-hotspots tot hoogstens de waarde van de voucher; de begunstigde betaalt het internetabonnement, het onderhoud en de werking van de apparatuur gedurende ten minste drie jaar.Kosten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure (met inbegrip van het opstellen van de beschrijving van de opdracht) worden niet door de voucher gedekt. Kosten voor het opzetten van de noodzakelijke backhaul voor de internetconnectiviteit worden niet door de voucher gedekt. Kosten voor extra apparatuur die niet specifiek verband houdt met de wifi-hotspots (oplaadstations, straatmeubilair enz.) worden niet door de voucher gedekt.

Hoe kan de voucher worden ingewisseld?

Om ervoor te zorgen dat de voucher correct te gelde kan worden gemaakt, moet de dienstverlener zich registreren via de WiFi4EU-portaalsite en een aantal gegevens verstrekken (contactpersoon, contactgegevens, geografisch werkterrein en bankgegevens).Zowel de dienstverlener als de begunstigde moeten bevestigen dat het lokale netwerk geïnstalleerd en operationeel is. Nadat (op afstand) is gecontroleerd of het lokale netwerk inderdaad operationeel is, wordt de betaling geregeld.De dienstverlener kan de voucher vervolgens inwisselen bij de Europese Commissie en de begunstigde betaalt het nog uitstaande saldo dat niet door de voucher wordt gedekt of dat de waarde van de voucher overtreft. 12. Een gemeente heeft een voucher gekregen. Waar is die gemeente verantwoordelijk voor?De gemeente gebruikt de voucher voor de installatie van de wifi-hotspot. De gemeenten of andere publieke organen zijn verantwoordelijk voor de financiering van het internetabonnement en het onderhoud van de apparatuur en zorgen ervoor dat burgers en bezoekers gedurende minstens drie jaar gratis van een hoogwaardige wifiverbinding kunnen genieten.De begunstigden moeten gebruikmaken van de door de Commissie te verstrekken gemeenschappelijke visuele identiteit en verwijzen naar de bijbehorende online-instrumenten.

Mag het project ruimer zijn dan wat de voucher dekt?

De begunstigden mogen de WiFi4EU-voucher gebruiken als bijdrage in de financiering van een duurder project. Alle apparatuur en installatiekosten die niet door de voucher worden gedekt, vallen onder de overeenkomst tussen de dienstverlener en de begunstigde

Ik heb een voucher gekregen. Wat nu?

De begunstigde moet ervoor zorgen dat de installatie voltooid is en de wifi-hotspot operationeel is binnen anderhalf jaar na de toekenning van de voucher. Deze periode moet de begunstigde dus gebruiken om het project op te zetten en een wifi-installatiebedrijf te selecteren.Elke begunstigde sluit – conform de aanbestedingsregels – een overeenkomst met een of meer dienstverleners naar keuze die de draadloze apparatuur installeren. De Commissie mengt zich dan ook niet in de contacten van de begunstigde met de dienstverlener. Dienstverleners kunnen zich op ieder moment op de portaalsite aanmelden, maar moeten dit uiterlijk doen wanneer ze een contract hebben gesloten met een begunstigde.De begunstigden kiezen in welke “centra van het openbare leven” de WiFi4EU-hotspots worden geplaatst. Dat gebeurt op plekken waar nog geen gelijkaardig gratis wifi-aanbod bestaat.De begunstigden zijn ook vrij in de keuze van hun internetprovider; dit kan al dan niet de wifi-dienstverlener of het installatiebedrijf zijn. De begunstigde moet een abonnement van minimaal drie jaar afsluiten voor snelle breedbandconnectiviteit die de gebruikers hoogwaardig internet biedt.

Wie kan het aanvragen? Lokale overheden (gemeenten of verenigingen van gemeenten) die:

Entități eligibile

gratis wifi willen aanbieden op plaatsen waar dat nog niet bestaat,

geld nodig hebben voor de apparatuur en installatiekosten, maardaarna wel minstens enkele jaren gratis wifi kunnen aanbieden, en daarvoor eenmalig een subsidie krijgen van maximaal 100% van de projectkosten (wie eerst komt, eerst maalt)